Прегледај објекте (2 укупно)

  • Етикете: пожар

Zakon o zastiti od pozara.pdf
Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2