Прегледај објекте (2 укупно)

  • Етикете: претходни лекарски преглед

Pravilnik o lekar pregledima zaposl na rad mest sa povec rizikom.pdf
Овим правилником утврђује се начин, поступак и рокови вршења претходног лекарског прегледа лица које заснива радни однос, односно лица које послодавац ангажује за рад на радном месту са повећаним ризикоми периодичног лекарског прегледа запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2