http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-06-04T02:32:06+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/539 <![CDATA[Закон о безбедности и здрављу на раду]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/2005

Опис

Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Датум

2005-11-14

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/540 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Објекат у вези

AT-42695-0005

Издавач

Службени гласник РС, бр. 91/15

Опис

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Датум

2015-11-03

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>