Закон о безбедности и здрављу на раду закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html Службени гласник РС, бр. 101/2005 2005-11-14 application/pdf српски text AT-42695-0005 Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf Службени гласник РС, бр. 91/15 2015-11-03 AT-42695-0005 application/pdf српски text AT-42695-0006