<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&output=rss2 Thu, 09 Apr 2020 00:19:29 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/580

Dublin Core

Наслов

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Републички секретаријат за законодавство

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/06

Опис

Исправка Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.3_Ispravka_Pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_oprem.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 3.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:58 +0200
<![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/579

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 102/15

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

2015-12-07

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.2_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pr._Sl.glasnik_102-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 2.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:58 +0200
<![CDATA[Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/578

Dublin Core

Наслов

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Објекат у вези

AT-42695-0043

Издавач

Службени гласник РС, бр. 114/14

Друга одговорна лица

Вулин Александар

Опис

Измене и допуне Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Датум

2014-10-14

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/12.1_Pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_Pravilnika_Sl.glasnik_114-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline_Izmena 1.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:57 +0200
<![CDATA[Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/577

Dublin Core

Наслов

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

Аутор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
опрема за рад
испитивање
превентивни преглед
периодични преглед
опрема за рад
радна околина
преглед
хемијска штетност
биолошка штетност
физичка штетност
микроклима
осветљеност

Издавач

Службени гласник РС, бр. 94/06

Друга одговорна лица

Лаловић Слободан

Опис

Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености.

Датум

2006-10-25

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_postupku_pregleda_i_ispitivanja_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Pravilnik o opremi za rad i ispitiv uslova rad okoline.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:57 +0200
<![CDATA[Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/573

Dublin Core

Наслов

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Предметна одредница

правилник
процена ризика
радно место
радна околина
повреда на раду
обољење
ризик
процена ризика

Издавач

Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015

Опис

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.

Датум

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Pravilnik o proc rizika na rad mestu i u rad okolini.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:56 +0200
<![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/540

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Објекат у вези

AT-42695-0005

Издавач

Службени гласник РС, бр. 91/15

Опис

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Датум

2015-11-03

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu_Izmena 1.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:50 +0200
<![CDATA[Закон о безбедности и здрављу на раду]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/539

Dublin Core

Наслов

Закон о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/2005

Опис

Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Датум

2005-11-14

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:50 +0200