http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-19T04:42:02+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/627 <![CDATA[Смернице за процену ризика]]> 2018-09-11T21:02:01+02:00

Dublin Core

Наслов

Смернице за процену ризика

Предметна одредница

смернице
радно место
ризик
процена ризика

Опис

Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/dokumenta/akt_o_proceni_rizika.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/584 <![CDATA[Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту]]> 2019-06-08T06:29:43+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Аутор

Министарство рада и социјалне политике

Предметна одредница

правилник
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
радно место

Издавач

Службени гласник РС, бр. 21/09

Друга одговорна лица

Опис

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту.

Датум

2009-03-19

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/25._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_na_radnom_mestu.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/573 <![CDATA[Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

Предметна одредница

правилник
процена ризика
радно место
радна околина
повреда на раду
обољење
ризик
процена ризика

Издавач

Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015

Опис

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.

Датум

Извор

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_procene_rizika_na_radnom_mestu_i_u_radnoj_okolini.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>