Правилник о начину вршења рударских мерења правилник рударска мерења рударски планови карата мерачке књиге интерни катастар непокретности рудника Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника. http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/13_Pravilnik_o_nacinu_vrsenja_rudarskih_merenja.pdf Службени гласник РС, бр. 40/97 application/pdf српски text AT-42695-0022