Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: рударска мерења

Pravilnik o nacinu vrsenja rud merenja.pdf
Овим правилником прописује се начин вршења рударских мерења и чувања оригинала планова и карата, као и начин израде рударских планова, вођења мерачких књига и интерног катастра непокретности рудника.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2