http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-10-30T05:55:31+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/560 <![CDATA[Правилник о садржини рударских пројеката]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини рударских пројеката

Предметна одредница

експлоатација
припрема
транспорт
чврсте минералне сировине
нафта
природни гас
геотермална енергија
бушотине
рударски пројекат
главни рударски пројекат
допунски рударски пројекат
упрошћени рударски пројекат
трајна обустава радова

Издавач

Службеном гласнику РС, бр. 27/97

Опис

Овим правилником прописује се садржина рударских пројеката, и то: 1) главног, допунског и упрошћеног рударског пројекта за експлоатацију чврстих минералних сировина, 2) главног и допунског рударског пројекта за експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и упрошћеног рударског пројекта за израду појединих бушотина за нафту, гас и подземне воде, као и за надземне објекте за експлоатацију, припрему и транспорт нафте, гаса и воде, 3) главног рударског пројекта за трајну обуставу радова на експлоатацији минералних сировина.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/06_Pravilnik_o_sadrzini_rudarskih_projekata.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>