http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-08-03T22:22:01+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/609 <![CDATA[Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре]]> 2019-06-08T06:29:41+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре

Предметна одредница

правилник
хидрогеолошке подлоге
инжењерско-геолошке подлоге
садржина
документација
високе бране
хидроелектране
термоелектране
саобраћајна инфраструктура

Издавач

Службени гласник РС, бр. 51/96

Опис

Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске висине, тунела, хидроелектрана, термоелектрана, аутопутева, магистралних путева, метроа и железничких пруга.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/20_Pravilnik_o_sadrzini_dokumentacije.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>