Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре правилник хидрогеолошке подлоге инжењерско-геолошке подлоге садржина документација високе бране хидроелектране термоелектране саобраћајна инфраструктура Овим правилником ближе се одређује садржина документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, акумулација површинских вода чија је запремина већа од милион кубних метара, односно брана већих од 15 метара грађевинске висине, тунела, хидроелектрана, термоелектрана, аутопутева, магистралних путева, метроа и железничких пруга. http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/20_Pravilnik_o_sadrzini_dokumentacije.pdf Службени гласник РС, бр. 51/96 application/pdf српски text AT-42695-0075