Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: систем

SS_Teorija sistema i rizika.pdf
Уџбеник представља резултат професионалног усавршавања и истраживања аутора у области управљања квалитетом и ризиком система. Написан је, превасходно, са циљем да се користи као уџбеник за истоимени предмет на Факултету заштите на раду у Нишу. У том смислу, примарни циљ уџбеника је да се студентима основних академских студија Факултета на прегледан,…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2