Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: систем управљања

DD_Malenovic Nikolic Jelena.pdf
Ефикасност функционисања система управљања заштитом животне средине у рударскоенергетским комплексима зависи од степена спровођења усвојене политике заштите животне средине и примене превентивних мера заштите животне средине. Недостатак финансијских средстава за унапређивање технологије експлоатације, транспорта, припреме и прераде енергетских…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2