http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-10-26T08:42:44+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/550 <![CDATA[Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Предметна одредница

закон
животна средина
заштита
спречавање и контрола загађења

Издавач

Службени гласник РС, бр. 135/04

Опис

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Датум

2004-12-21

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>