Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: стратегија

Strategija bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности, циљеви и правци унапређења ове области.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2