Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Службени гласник РС, бр. 111/15 2015-12-25 AT-42695-0069 application/pdf српски text AT-42695-0071 Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Службени гласник РС, бр. 57/14 2014-05-22 AT-42695-0069 application/pdf српски text AT-42695-0070 Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова правилник стручни испит координатор за израду пројекта координатор за извођење радова Овим правилником прописују се програм, начин и висина трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Службени гласник РС, бр. 113/13 2013-12-10 application/pdf српски text AT-42695-0069 Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Службени гласник РС, бр. 111/15 2015-12-25 Вулин Александар AT-42695-0065 application/pdf српски text AT-42695-0068 Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Службени гласник РС, бр. 126/14 2014-11-12 Вулин Александар AT-42695-0065 application/pdf српски text AT-42695-0067 Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Службени гласник РС, бр. 57/14 2014-05-21 Вулин Александар AT-42695-0065 application/pdf српски text AT-42695-0066 Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица правилник стручни испит безбедност на раду здравље на раду одговорно лице обављање послова Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/itemlist/category/41-bezbednost-i-zdravlje-na-radu Службени гласник РС, бр. 111/13 2013-12-10 application/pdf српски text AT-42695-0065 Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина правилник експлоатација минералних сировина стручни испит услови начин програм Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Министарство рударства и енергетике Републике Србије http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/10_Pravilnik_o_uslovima_nacinu_i_programu_polaganja_strucnog_ispita_za_obavljanje_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf Службени гласник РС, бр. 21/96 и 47/96 Костић Драган application/pdf српски text AT-42695-0032 Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања правилник стручни испит начин и програм полагања израда пројеката и елабората геолошка истраживања Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање тих послова. Министарство рударства и енергетике Републике Србије http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/11_Pravilnik_o_uslovima_polaganja_strucnog_ispita.pdf Службени гласник РС, бр. 21/96 Костић Драган application/pdf српски text AT-42695-0031