Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина правилник експлоатација минералних сировина стручни послови услови обављање Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина. http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/16_Pravilnik_o_uslovima_za_obavljanje_odredjenih_strucnih_poslova_pri_eksploataciji_mineralnih_sirovina.pdf Службени гласник РС, бр. 40/97 и 32/98 application/pdf српски text AT-42695-0033