Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: теорија сивих система

DD_Strbac Savic Svetlana.PDF
Ефикасност представља предуслов за опстанак сваке рударске компаније, посебно у условима изузетно конкурентног тржишног окружења као што је то рударска индустрија. Ефикасност означава способност компаније да испуни своје краткорочне или дугорочне циљеве. Оперативна ефикасност се дефинише као однос између улазних параметара потребних за одвијање…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2