Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: технике узорковања

DK_Monitoring u zivotnoj sredini.pdf
Ова књига је намењена студентима студијског програма "Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду" на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Курс "Мониторинг у животној средини" конципиран је тако да студенти стекну увид у основе мониторинга, од израде програма, дефинисања индикатора, преко узорковања, обраде резултата мерења…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2