http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-08-04T02:04:13+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/544 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха ]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Објекат у вези

AT-42695-0009

Издавач

Службени гласник РС, бр. 10/13

Опис

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Датум

2013-01-30

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/543 <![CDATA[Закон о заштити ваздуха]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>