Прегледај објекте (3 укупно)

  • Етикете: услови

Pravilnik o usl za obavlj odredj struc posl pri eksploat min sir.pdf
Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir.pdf
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је…

Pravilnik o usl i kriterij za ustup izvodj geol istraz radova.pdf
Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за финансирање извођења тих радова.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2