Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: утврђивање испуњености

Pravilnik o vis trosk utvrdjiv ispunj propis usl u obl bezb i zdravlja na radu.pdf
Овим правилником прописује се висина трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2