Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: флотацијско јаловиште

DD_Stirbanovic Zoran.pdf
Рударство, а у оквиру њега и припрема минералних сировина, се одликује сложеношћу технолошких процеса што је последица великог броја утицајних параметара. Самим тим је потребно бити веома обазрив приликом доношења одлука у области рударства. У циљу што ефикаснијег функционисања процеса, могуће је применити различите методе које служе за…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2