Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: fuzzy set theory

DD_Djapan Marko.pdf
Динамика и сложеност пословно-производних система представљају главне препреке за примењивање одређених алата и модела за процену ризика у области безбедности и здравља на раду. Унапређени модел за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике има за циљ да успостави квалитетан систем процењивања нивоа ризика, нов и…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2