Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: information systems

DD_Mirkovic Sveta.pdf
Полазећи од потреба савременог менаџмента за унапређењем пословања предузећа у условима динамичних промена тржишта, научни циљ дисертације дефинисан је као развој интегрисаног модела информационог система (ИС) и процесне структуре предузећа за реализацију услуге помоћних радова машинама помоћне (рударске) механизације у проиизводњи угља на…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2