DD_Stojadinovic Sasa.pdf

Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) | From: ROmeka@RGF