DD_Boskovic Sasa.pdf

Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0) | From: ROmeka@RGF