http://romeka.rgf.rs/items/show/536?output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-10-21T09:38:05+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/536 <![CDATA[Закон о рударству и геолошким истраживањима]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

закон
рударство
геологија
истраживања
геолошка истраживања
планирање
пројектовање
изградња објеката
санација
рекултивација
ресурси
резерве
експлоатација резерви минералних сировина
управљање рударским отпадом

Издавач

Службени гласник РС, бр. 101/15

Опис

Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и рударства, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка истраживања ради просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и санације и рекултивације терена, начин класификације ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалних ресурса, експлоатација резерви минералних сировина и других геолошких ресурса, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, постројења, машина и уређаја, извођење рударских радова, управљање рударским отпадом, поступци санације и рекултивације напуштених рударских објеката, као и надзор над спровођењем овог закона.

Датум

2015-12-04

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2925-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>