Закон о рударству и геолошким истраживањима закон рударство геологија истраживања геолошка истраживања планирање пројектовање изградња објеката санација рекултивација ресурси резерве експлоатација резерви минералних сировина управљање рударским отпадом Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, политике развоја геолошких истраживања и рударства, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка истраживања ради просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и санације и рекултивације терена, начин класификације ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалних ресурса, експлоатација резерви минералних сировина и других геолошких ресурса, изградња, коришћење и одржавање рударских објеката, постројења, машина и уређаја, извођење рударских радова, управљање рударским отпадом, поступци санације и рекултивације напуштених рударских објеката, као и надзор над спровођењем овог закона. Министарство рударства и енергетике Републике Србије http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2925-15.pdf Службени гласник РС, бр. 101/15 2015-12-04 application/pdf српски text AT-42695-0002