http://romeka.rgf.rs/items/show/541?output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2021-01-16T07:31:50+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/541 <![CDATA[Закон о водама]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о водама

Предметна одредница

закон
воде
правни статус вода
интегрално управљање водама
управљање водним објектима
управљање водним земљиштем

Издавач

Службени гласник РС, бр. 30/10

Опис

Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.

Датум

2010-05-05

Извор

http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/zakoni/zakon-o-vodama.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>