Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката правилник рударски објекат технички преглед Овим правилником прописују се услови и начин вршења техничког прегледа рударских објеката, уређаја, постројења, опреме и инсталација који припадају том објекту или су у њега уграђени или дела рударског објекта који представља техничко-технолошку целину и као такав може се самостално користити. http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/15_Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vrsenja_tehnickog_pregleda_rudarskih_objekata.pdf Службени гласник РС, бр. 40/97 application/pdf српски text AT-42695-0030