Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду правилник евиденција безбедност на раду здравље на раду послодавац Овим правилником прописује се начин вођења евиденција у области безбедности и здравља на раду које је дужан да води и чува послодавац. Министар рада и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/13_Pravilnik_o_evidencijama_u_oblasti_bezbednosti_i_zdravlja_62-07.pdf Службени гласник РС, бр. 62/07 2007-07-21 Љајић Расим application/pdf српски text AT-42695-0037