Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду правилник безбедност на раду здравље на раду ознаке Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни при обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду. Министарство рада и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/22._Pravilnik_o_obezbedjivanju_oznaka_za_bebednost_i_zdravlje.pdf Службени гласник РС, бр. 95/10 2010-12-07 Љајић Расим application/pdf српски text AT-42695-0040