Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту правилник безбедност на раду здравље на раду превентивне мере радно место Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на радном месту. Министарство рада и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/25._Pravilnik_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_na_radnom_mestu.pdf Службени гласник РС, бр. 21/09 2009-03-19 application/pdf српски text AT-42695-0050