Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама правилник безбедност на раду здравље на раду превентивне мере вибрације Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању механичким вибрацијама. Министарство рада и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/30._Pr_o_preventivnim_merama_za_bzr_pri_izlaganju_vibracijama.pdf Службени гласник РС, бр.93/11 2011-12-01 Љајић Расим application/pdf српски text AT-42695-0059