Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину уредба минералне сировин геотермални ресурси коришћење накнада Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса. Влада Републике Србије http://www.mre.gov.rs/dokumenta-geologija-i-rudarstvo.php Службени гласник РС, бр. 97/2015 2015-11-28 Вучић Александар application/pdf српски text AT-42695-0082