Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре

DD_Petrovic Dejan.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат