Нови модел за постизање оптималне производње на нафтном пољу Амал

DD_Elnori Elmabrouk Ali Elhaddad.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат