Унапређење модела за процену ризика на радном месту применом теорије фази скупова и прогностике

DD_Djapan Marko.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат