Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада приминирању

DD_Stojadinovic Sasa.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат