Моделирање технолошких процеса у рударству у условима недовољности података применом теорије грубих скупова

DD_Stirbanovic Zoran.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат