http://romeka.rgf.rs/items/show/655?output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2021-01-17T22:10:52+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/655 <![CDATA[Управљање квалитетом угља]]> 2019-06-08T06:35:38+02:00

Dublin Core

Наслов

Управљање квалитетом угља

Аутор

Игњатовић Драган
Кнежевић Динко
Колоња Божо
Лилић Никола
Станковић Ранка

Предметна одредница

угаљ
квалитет
хомогенизација
површински коп
Тамнава

Издавач

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Опис

Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама" који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Истраживања по овом пројекту су обављена током 2005. године, па се сва сазнања везана за практичну примену система управљања на коповима Тамнава односе на стање у том периоду. Монографија је штампана уз финансијску помоћ Министарства за науку и заштиту животне средине Србије, Електропривреде Србије и Термоелектрана "Никола Тесла".

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>