Управљање квалитетом угља угаљ квалитет хомогенизација површински коп Тамнава Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама" који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Истраживања по овом пројекту су обављена током 2005. године, па се сва сазнања везана за практичну примену система управљања на коповима Тамнава односе на стање у том периоду. Монографија је штампана уз финансијску помоћ Министарства за науку и заштиту животне средине Србије, Електропривреде Србије и Термоелектрана "Никола Тесла". Игњатовић Драган Кнежевић Динко Колоња Божо Лилић Никола Станковић Ранка Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду application/pdf српски text AT-42695-0110 ISBN 978-86-7352-171-8