http://romeka.rgf.rs/items/show/662?output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-21T07:34:07+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/662 <![CDATA[Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству

Аутор

Хаџи-Николова М.
Мираковски Д.
Донева Н.

Предметна одредница

ризик
процена
безбедност и здравље

Издавач

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

Опис

Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома оријентисану категорију, путем које би требало штитити интересе радника, предузећа и привредних друштава. Право на здравље и безбедност на раду представљају универзална људска и радна права. Због тога је, Међународна организација рада од свог оснивања па све до данас, усвојила и објавила 187 Декларација и 198 препорука у области безбедности и здравља на раду. У овом раду биће представљене смернице за процену професионалног ризика у рударству, као једне од најризичнијих грана индустрије.

Датум

Извор

http://www.rgf.bg.ac.rs/publikacije/PodzemniRadovi/radovi/jun2012/srp/03%20PR%2020_03%20definitivno.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>