Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству ризик процена безбедност и здравље Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома оријентисану категорију, путем које би требало штитити интересе радника, предузећа и привредних друштава. Право на здравље и безбедност на раду представљају универзална људска и радна права. Због тога је, Међународна организација рада од свог оснивања па све до данас, усвојила и објавила 187 Декларација и 198 препорука у области безбедности и здравља на раду. У овом раду биће представљене смернице за процену професионалног ризика у рударству, као једне од најризичнијих грана индустрије. Хаџи-Николова М. Мираковски Д. Донева Н. http://www.rgf.bg.ac.rs/publikacije/PodzemniRadovi/radovi/jun2012/srp/03%20PR%2020_03%20definitivno.pdf Универзитет у Београду - Електротехнички факултет application/pdf српски text AT-42708-0125