Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 1202
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/saska.rgf.rs/plugins/MetsExport/helpers/MetsExporter.php on line 723
TYPE="" > Aleksandra Tomasevic Omeka MetsExport Plugin The software used to generate this document is called Omeka MetsExport, which operates as a plugin for Omeka. Documentation can be found at http://github/MetsExport/ Ризик неуправљања ризицима Аделсбергер Зденко AT-42708-0131 Китановић Оливера AZ_Rizik neupravljanja rizicima application/pdf хрватски text dr.sc. ZDENKO ADELSBERGER RIZIK NEUPRAVLJANJA RIZICIMA 15. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI 6. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU 07. - 09. svibnja 2015 PRIMOŠTEN 15. hrvatska konferencija o kvaliteti Primošten, 7. do 9. svibnja 2015. RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM Dr.sc. Zdenko Adelsberger zdenko@bluefield.hr www.bluefield.hr Veliki kombinatori i veliki analitičari VIZIJA UČINKOVITOST Ovo je naš plan za slijedećih 1.000 godina! A ove podatke ćemo ignorirati. Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 3 Ovo znamo, ali da se podsjetimo … Faktori koji utječu na funkcioniranje kompanije SOCIALNI • • • • • zahtjevima kupaca očekivanja kupaca rast svijesti potrošača veće korištenje medija sindikalna članarina TEHNOLOŠKI • poboljšana oprema • bolje čuvanje • zamjene materijala • poboljšano prikupljanje podataka • bolje snimanje sustavi KONKURENTNI UNUTARNJI FAKTORI •etika i vjerovanja •kulture u industriji •pritisak od strane zaposlenih •promjene u procesima i praksama •kadrovske promjene •bolje iskorištavanje resursa •odsustvo bolesti i •troškovi • trajanje ugovora • velika firma pritiscima • licenčnih vlasti • ISO standardima • bench marking Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM POLITIČKI • Zakonodavstva EU-a • inspekcije prioriteti • mijenjanje obrazaca • zapošljavanja • fleksibilne radne snage • preklapanja između vladinih ministarstava • Prioriteti političkih stranaka EKONOMSKI • promjene kamatnih stopa • promjene stope inflacije • troškovi odlaganje otpada • smanjivanje potrebe za otpadom • premije osiguranja • porezni poticaji • donacije i subvencije • očekivanja ulagača / dioničara 4 Uspjeh je kao santa leda Cijena uspjeha je težak rad, posvećenost poslu i odlučnost da li ćemo pobijediti ili izgubiti. ŠTO LJUDI VIDE ISPOD POVRŠINE Vince Lombardi Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 Upravljanje rizicima Fokus na ciljeve Upornost Neuspjeh Žrtva Dobre navike Teški rad Posvećenost RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 5 Elementi sustava upravljanja Misija Vizija Temelj za proaktivno upravljanje Politike Ciljevi Strategije Ciljevi Procesi Ciljevi Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 Funkcija upravljanja je osigurati postizanje ciljeva i poboljšanje RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM Sigurnost postizanja ciljeva temelji se na: UPRAVLJANJU RIZICIMA Postizanje poboljšanja temelji se na: MJERENJU UČINKOVITOSTI 6 Odnos reaktivnog i proaktivnog upravljanja • Sumnjičavi prema novim idejama • Natjecanje među menadžerima • Ograničeni protok informacija • Sumnja prema ljudima koji pokazuju inicijativu • Opći fokus na osoblje i potrebe kupaca / uslugakorisnika • Donja razina osoblja zadovoljstva poslom • Manje sudjelovanje i savjetodavni stil odlučivanja • Svaka inicijativa se vidi kao zasebna - može biti loša koordinacija • Selektivno obavještavanje drugih menadžera i osoblja o odabranim aspektima, prioritetima i planovima Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 Reaktivno Proaktivno RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM • Otvorenost prema novim idejama • Povjerenje među menadžerima • Otvoreni protok informacija • Podrška ljudi koji pokazuju inicijativu • Jasni fokus na osoblje i potrebe kupaca / uslugakorisnika • Gornja razina osoblja zadovoljstva poslom • Sudjelovanje i savjetodavno odlučivanje • Inicijative se sagledavaju kao dio cjeline - dobra koordinacija • Obavještavanje drugih menadžera i osoblja o odabranim aspektima, prioritetima i planovima 7 Zašto je potrebno upravljati rizicima? Svrha upravljanja rizicima je povećanje vjerojatnosti da će organizacije ostvariti svoje ciljeve kroz upravljanje prijetnjama, ranjivostima i nepovoljnim situacijama, te biti spremne iskoristiti mogućnosti koje se mogu pojaviti. Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 8 Primjena upravljanja rizicima prema ISO 31000 ISO 9001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 20000-1 OHSAS 18001 + ostale norme koje su specifikacije zahtjeva, a nisu navedene ISO 19011 ISO/IEC 31004 Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 ISO 22000 ISO 22301 ISO 31000 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM ISO 14001 ISO/IEC 31010 9 Odnos očitih i skrivenih rizika u organizaciji Očiti i ciljani rizici Raspoloživost kredita Krađe, prevare, korupcija Tehnološke Cyber kriminal i Poskupljenje inovacije IT otkazi robe Nestašica talenata, starenje Zdravstveni Politički/socijalni radne snage problemi preokret, rat Nedostatak Inflacija Promjene energije Onečišćenje okoliša Protekcionizam Terorizam Deflacija Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM Skriveni rizici 10 Šest velikih pogrešaka rukovodstva u odnosu na upravljanje rizicima 1) Misle da se može upravljati rizikom po predviđanju ekstremnih događaja 2) Uvjereni su da proučavanje prošlosti pomaže u upravljanju rizicima 3) Ne slušaju savjete o tome što ne bi trebalo činiti 4) Pretpostavljaju da se rizik može mjeriti standardnom devijacijom 5) Ne poštuju pravilo da matematički i psihološki ekvivalent nisu isto 6) Naučili su da zbog učinkovitosti i maksimiziranja vrijednosti zainteresirane strane ne toleriraju redundanciju Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 11 Principi upravljanja rizikom prema ISO 31000 1) Upravljanje rizikom stvara vrijednost 2) Upravljanje rizikom je integralni dio organizacijskih procesa 3) Upravljanje rizikom je dio donošenja odluka 4) Upravljanje rizikom se eksplicitno odnosi na neizvjesnost 5) Upravljanje rizikom je sistematsko, strukturirano i blagovremeno 6) Upravljanje rizikom se temelji na najbolje dostupnim informacijama 7) Upravljanje rizikom je prilagođeno danoj situaciji 8) Upravljanje rizikom vodi računa o ljudskim i kulturnim faktorima 9) Upravljanje rizikom je transparentno i uključivo 10) Upravljanje rizikom je dinamično, ponovljivo i osjetljivo na promjene 11) Upravljanje rizikom olakšava kontinuirano poboljšanje i unaprjeđenje organizacije Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 12 Metode upravljanja rizicima Koja je moja vrijedna imovina? Što može ugroziti moju vrijednu imovinu? Da li je moja imovina ranjiva na ugrožavanja? Kolika je potencijalna šteta (posljedica)? Kako smanjiti štetu? Da li smanji štetu? Primjena DIR ili SIR metode Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 Primjena ISO 31000 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 13 Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 PRITISAK ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA RIZICIMA PRITISAK ZA POBOLJŠANJE POSTIZANJA CILJEVA Odnos zahtjeva za poboljšanje sistema upravljanja i poboljšanja upravljanja rizicima RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 14 Pitanje: Koju kompaniju bi uzeli za partnera i zašto? A B Sve politike i procedure su provjerene i u potpunosti se primjenjuju. Postižemo izvanredne rezultate na tržištu. Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 Sve politike i procedure su provjerene i u potpunosti se primjenjuju. Stalno se radi procjena rizika i proaktivno upravlja njima za postizanja ciljeva. Postižemo izvanredne rezultate na tržištu. RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM 15 Hvala na pažnji… Ako ništa ne riskirate, vaš rizik je još veći. Erica Jong Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015 RIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM Pitanja ? Komentari ? 16 Item changed by user 2 at 2017-04-06 23:18:17.Created: Provenance, Mediator, Title, Alternative Title, Creator, Format, Language, Type, IdentifierItem changed by user 2 at 2017-04-06 23:18:17.Imported from Background script