["item",{"itemId":"663","public":"1","featured":"0","xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi:schemaLocation":"http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd","uri":"http://romeka.rgf.rs/items/show/663?output=omeka-json","accessDate":"2020-08-04T16:09:18+02:00"},["fileContainer",["file",{"fileId":"835"},["src","http://romeka.rgf.rs/files/original/Predavanja/AZ_Rizik_neupravljanja_rizicima/AZ_Rizik_neupravljanja_rizikom.1.pdf"],["authentication","3479f22f8cd705346e4d056b9ec5caae"],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"5"},["name","PDF Text"],["description"],["elementContainer",["element",{"elementId":"133"},["name","Text"],["description"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"16962"},["text","dr.sc. ZDENKO ADELSBERGER\n\nRIZIK NEUPRAVLJANJA RIZICIMA\n\n15. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI\n6. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU\n07. - 09. svibnja 2015\nPRIMOŠTEN\n\n�15. hrvatska konferencija o kvaliteti\nPrimošten, 7. do 9. svibnja 2015.\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA\nRIZIKOM\nDr.sc. Zdenko Adelsberger\nzdenko@bluefield.hr\nwww.bluefield.hr\n\n�Veliki kombinatori i veliki analitičari\nVIZIJA\n\nUČINKOVITOST\n\nOvo je naš plan za slijedećih\n1.000 godina!\n\nA ove podatke ćemo\nignorirati.\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n3\n\n�Ovo znamo, ali da se podsjetimo …\nFaktori koji utječu na funkcioniranje kompanije\nSOCIALNI\n•\n•\n•\n•\n•\n\nzahtjevima kupaca\nočekivanja kupaca\nrast svijesti potrošača\nveće korištenje medija\nsindikalna članarina\n\nTEHNOLOŠKI\n• poboljšana oprema\n• bolje čuvanje\n• zamjene materijala\n• poboljšano prikupljanje\npodataka\n• bolje snimanje sustavi\n\nKONKURENTNI\n\nUNUTARNJI FAKTORI\n\n•etika i vjerovanja\n•kulture u industriji\n•pritisak od strane\nzaposlenih\n•promjene u procesima\ni praksama\n•kadrovske promjene\n•bolje iskorištavanje\nresursa\n•odsustvo bolesti i\n•troškovi\n\n• trajanje ugovora\n• velika firma pritiscima\n• licenčnih vlasti\n• ISO standardima\n• bench marking\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\nPOLITIČKI\n\n• Zakonodavstva EU-a\n• inspekcije prioriteti\n• mijenjanje obrazaca\n• zapošljavanja\n• fleksibilne radne snage\n• preklapanja između vladinih\nministarstava\n• Prioriteti političkih stranaka\n\nEKONOMSKI\n• promjene kamatnih stopa\n• promjene stope inflacije\n• troškovi odlaganje otpada\n• smanjivanje potrebe za\notpadom\n• premije osiguranja\n• porezni poticaji\n• donacije i subvencije\n• očekivanja ulagača /\ndioničara\n4\n\n�Uspjeh je kao santa leda\nCijena uspjeha je\ntežak rad,\nposvećenost poslu i\nodlučnost da li ćemo\npobijediti ili izgubiti.\n\nŠTO LJUDI VIDE\nISPOD POVRŠINE\n\nVince Lombardi\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nUpravljanje rizicima\nFokus na ciljeve\nUpornost\nNeuspjeh\nŽrtva\nDobre navike\nTeški rad\nPosvećenost\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n5\n\n�Elementi sustava upravljanja\nMisija\nVizija\n\nTemelj za proaktivno\nupravljanje\n\nPolitike\n\nCiljevi\n\nStrategije\n\nCiljevi\n\nProcesi\n\nCiljevi\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nFunkcija\nupravljanja\nje osigurati\npostizanje\nciljeva i\npoboljšanje\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\nSigurnost\npostizanja\nciljeva temelji se\nna:\nUPRAVLJANJU\nRIZICIMA\nPostizanje\npoboljšanja\ntemelji se na:\nMJERENJU\nUČINKOVITOSTI\n\n6\n\n�Odnos reaktivnog i proaktivnog\nupravljanja\n• Sumnjičavi prema novim\nidejama\n• Natjecanje među\nmenadžerima\n• Ograničeni protok\ninformacija\n• Sumnja prema ljudima koji\npokazuju inicijativu\n• Opći fokus na osoblje i\npotrebe kupaca / uslugakorisnika\n• Donja razina osoblja\nzadovoljstva poslom\n• Manje sudjelovanje i\nsavjetodavni stil odlučivanja\n• Svaka inicijativa se vidi kao\nzasebna - može biti loša\nkoordinacija\n• Selektivno obavještavanje\ndrugih menadžera i osoblja o\nodabranim aspektima,\nprioritetima i planovima\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nReaktivno\nProaktivno\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n• Otvorenost prema novim\nidejama\n• Povjerenje među\nmenadžerima\n• Otvoreni protok\ninformacija\n• Podrška ljudi koji\npokazuju inicijativu\n• Jasni fokus na osoblje i\npotrebe kupaca / uslugakorisnika\n• Gornja razina osoblja\nzadovoljstva poslom\n• Sudjelovanje i\nsavjetodavno odlučivanje\n• Inicijative se\nsagledavaju kao dio\ncjeline - dobra\nkoordinacija\n• Obavještavanje drugih\nmenadžera i osoblja o\nodabranim aspektima,\nprioritetima i planovima\n7\n\n�Zašto je potrebno upravljati\nrizicima?\nSvrha upravljanja rizicima je\npovećanje vjerojatnosti da će\norganizacije ostvariti svoje ciljeve\nkroz upravljanje prijetnjama,\nranjivostima i nepovoljnim\nsituacijama, te biti spremne\niskoristiti mogućnosti koje se\nmogu pojaviti.\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n8\n\n�Primjena upravljanja rizicima\nprema ISO 31000\nISO\n9001\n\nISO/IEC\n27001\n\nISO/IEC\n20000-1\n\nOHSAS\n18001\n\n+ ostale norme koje su specifikacije zahtjeva, a nisu navedene\n\nISO\n19011\nISO/IEC\n31004\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nISO\n22000\n\nISO\n22301\n\nISO 31000\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\nISO\n14001\nISO/IEC\n31010\n\n9\n\n�Odnos očitih i skrivenih rizika u\norganizaciji\nOčiti i ciljani rizici\nRaspoloživost\nkredita\n\nKrađe,\nprevare,\nkorupcija\n\nTehnološke\nCyber kriminal i\nPoskupljenje\ninovacije\nIT otkazi\nrobe\nNestašica\ntalenata, starenje\nZdravstveni\nPolitički/socijalni\nradne snage\nproblemi\npreokret, rat\nNedostatak\nInflacija\nPromjene\nenergije\nOnečišćenje\nokoliša\nProtekcionizam\nTerorizam\nDeflacija\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\nSkriveni\nrizici\n\n10\n\n�Šest velikih pogrešaka rukovodstva u\nodnosu na upravljanje rizicima\n1) Misle da se može upravljati rizikom po\npredviđanju ekstremnih događaja\n2) Uvjereni su da proučavanje prošlosti\npomaže u upravljanju rizicima\n3) Ne slušaju savjete o tome što ne bi\ntrebalo činiti\n4) Pretpostavljaju da se rizik može mjeriti\nstandardnom devijacijom\n5) Ne poštuju pravilo da matematički i\npsihološki ekvivalent nisu isto\n6) Naučili su da zbog učinkovitosti i\nmaksimiziranja vrijednosti\nzainteresirane strane ne toleriraju\nredundanciju\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n11\n\n�Principi upravljanja rizikom prema\nISO 31000\n1) Upravljanje rizikom stvara vrijednost\n2) Upravljanje rizikom je integralni dio organizacijskih procesa\n3) Upravljanje rizikom je dio donošenja odluka\n4) Upravljanje rizikom se eksplicitno odnosi na neizvjesnost\n5) Upravljanje rizikom je sistematsko, strukturirano i blagovremeno\n6) Upravljanje rizikom se temelji na najbolje dostupnim informacijama\n7) Upravljanje rizikom je prilagođeno danoj situaciji\n8) Upravljanje rizikom vodi računa o ljudskim i kulturnim faktorima\n9) Upravljanje rizikom je transparentno i uključivo\n10) Upravljanje rizikom je dinamično, ponovljivo i osjetljivo na promjene\n11) Upravljanje rizikom olakšava kontinuirano poboljšanje i\nunaprjeđenje organizacije\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n12\n\n�Metode upravljanja rizicima\nKoja je moja vrijedna imovina?\nŠto može ugroziti moju vrijednu\nimovinu?\nDa li je moja imovina ranjiva na\nugrožavanja?\nKolika je potencijalna šteta\n(posljedica)?\nKako smanjiti štetu?\nDa li smanji štetu?\n\nPrimjena DIR ili\nSIR metode\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nPrimjena\nISO 31000\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n13\n\n�Dr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nPRITISAK ZA POBOLJŠANJE\nUPRAVLJANJA RIZICIMA\n\nPRITISAK ZA POBOLJŠANJE\nPOSTIZANJA CILJEVA\n\nOdnos zahtjeva za poboljšanje sistema\nupravljanja i poboljšanja upravljanja\nrizicima\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n14\n\n�Pitanje: Koju kompaniju bi uzeli za\npartnera i zašto?\n\nA\n\nB\n\nSve politike i procedure su\nprovjerene i u potpunosti\nse primjenjuju.\nPostižemo izvanredne\nrezultate na tržištu.\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nSve politike i procedure su provjerene i\nu potpunosti se primjenjuju. Stalno se\nradi procjena rizika i proaktivno\nupravlja njima za postizanja ciljeva.\nPostižemo izvanredne rezultate na\ntržištu.\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\n15\n\n�Hvala na pažnji…\n\nAko ništa ne riskirate,\nvaš rizik je još veći.\n\nErica Jong\n\nDr.sc. Zdenko Adelsberger, 2015\n\nRIZIK NE UPRAVLJANJA RIZIKOM\n\nPitanja ?\nKomentari ?\n16\n\n�"]]]]]]]]],["collection",{"collectionId":"17"},["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2293"},["text","Предавања"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"2352"},["text","Predavanja"]]]]]]]],["elementSetContainer",["elementSet",{"elementSetId":"1"},["name","Dublin Core"],["description","The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/."],["elementContainer",["element",{"elementId":"131"},["name","Provenance"],["description","A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12850"},["text","Предавања"]]]],["element",{"elementId":"129"},["name","Mediator"],["description","An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful. In an educational context, a mediator might be a parent, teacher, teaching assistant, or care-giver."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12851"},["text","Китановић Оливера"]]]],["element",{"elementId":"50"},["name","Title"],["description","A name given to the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12852"},["text","Ризик неуправљања ризицима"]]]],["element",{"elementId":"93"},["name","Alternative Title"],["description","An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific."],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12853"},["text","AZ_Rizik neupravljanja rizicima"]]]],["element",{"elementId":"39"},["name","Creator"],["description","An entity primarily responsible for making the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12854"},["text","Аделсбергер Зденко"]]]],["element",{"elementId":"42"},["name","Format"],["description","The file format, physical medium, or dimensions of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12855"},["text","application/pdf"]]]],["element",{"elementId":"44"},["name","Language"],["description","A language of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12856"},["text","хрватски"]]]],["element",{"elementId":"51"},["name","Type"],["description","The nature or genre of the resource"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12857"},["text","text"]]]],["element",{"elementId":"43"},["name","Identifier"],["description","An unambiguous reference to the resource within a given context"],["elementTextContainer",["elementText",{"elementTextId":"12858"},["text","AT-42708-0131"]]]]]]]]