Управљање ризицима према ИСО 31000

AZ_Upravljanje rizicima prema ISO 31000.pdf

Колекција

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат