Дефинисање параметара чврстоће на смицање код извођења косина у испуцалом стенском масиву

DD_Berisavljevic Zoran.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат