Оптимизација параметара реза роторног багера при откопавању материјала са повећаном чврстоћом

DD_Boskovic Sasa.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат